Contact us

สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงกวางรูซ่า เพื่อขยายพันธุ์ เรามีทีมงานจัดหากวางและบริการรับส่งกวางทั่วประเทศไทย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Tel : 098-7154153 ไบรท์

Line : bright_psu

E-mail : loverusadeer@gmail.com